งานสัมนาและกิจกรรม

หลักสูตร ระยะเวลา เดือน อัตราค่าสัมนา (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Automotive Manufacturing 2013 Seminar 20 มิถุนายน 2556 ฟรี ฟรี
การกัดกร่อนที่พบบ่อยในการใช้งานสเตนเลส 21 พฤศจิกายน 2556 856 1,284
Laser-Fused Stainless Structurals in all shapes and sizes for all industries 22 พฤศจิกายน 2556 ฟรี ฟรี
งานนิทรรศการ สถานที่ เดือน หมายเหตุ
เมทัลเล็กซ์ 2557 ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา พฤศจิกายน 2557 สอบถาม 02 712 1649